Apskaitos terminų žodynas

Privalomosios atsargos

Centriniame banke laikomos komercinių bankų lėšos, apskaičiuojamos kaip nustatyto dydžio dalis nuo trumpalaikių įsipareigojimų. Kai privalomosios atsargos mažesnės kaip 100 procentų, tokių atsargų sistema vadinama dalinių atsargų sistema.

Jei turite klausimų susisiekite su mumis