Norian Accouting, UAB  įgyvendina projektą „NORIAN ACCOUTING, UAB DARBUOTOJŲ KVALIFIKCIJOS KĖLIMAS ”,

Nr. 09.4.3-ESFA-K-805-01-0026.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos struktūrinių fondų paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2016 m. gegužės mėn., pabaiga – 2019 liepos mėn.

Bendra projekto vertė – 0,8 mln  EUR, projektui skirta paramos suma – 0,4 mln EUR.

Projekto įgyvendinimo tikslas – sustiprinti įmonės darbuotojų specialiuosius gebėjimus.

Projekto įgyvendinimo metu tobulinama darbuotojų kvalifikacija, ugdomos specializuotos profesinės žinios bei įgūdžiai, reikalingi konkrečioje darbo vietoje.

Numatoma apmokyti 167 specialistus.  Darbuotojai mokomi norvegų ir švedų kalbų, apskaitos ypatybių Skandinavijos šalyse, jiems suteikiamos kitos profesinės žinios.